facebook no-scripts
Lastsikring

BEVOLA har det du har behøver for at have en godkendt lastsikring.
Se vores udvalg her.

surrekrok kjettingstrammer kjetting

Uddrag af lovgivning om lastsikring i Danmark

§82 stk. 1: Gods må ikke være anbragt på en sådan måde, at føreren ikke har fri udsyn og tilstrækkelig mulighed for at manøvrere køretøjet. Gods må ikke skjule for tegngivning, påbudte lygter o gnummerplade.


§82 stk. 3: Gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj.


Ifølge EU's Vejsidesynsdirektiv fra den 20. maj 2018, skal godset sikres i henhold til den europæiske norm for lastsikring EN12195-1:2010.


Yderligere, er det chaufføren i Danmark, der er ansvarlig for lastsikringen. Han/hun kan blive straffet for ikke at have sikret godset tilstrækkeligt eller for ikke at have kontrolleret, at afsender har sikret godset.
Bødeniveauet ved manglende eller ikke tilstrækkelig lastsikring i Danmark starter ved DKK 1.000,- Under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden kan bødeniveauet være væsentligt højere.


Læs mere i færdelslovgivningen.